ÚVOD
  PROFIL
  ŠKOLENIA - info
  REVÍZIE
  REFERENCIE
  OPRÁVNENIA
  INFORMÁCIE
  PRIHLÁŠKY
  PONUKOVÝ LIST
  Fakturačné údaje

  FOTOGALÉRIA

 

 

spolupracujeme odporúčame:

 

 
 
- SME TU PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ -


novým osvedčením (preukazom) a vyberte si z našej ponuky školení...
 

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI BOZP A OPP A Pracovná zdravotná služba
 - pozri ponuku


Základné, rozširovacie, opakovacie školenia (kurzy)  a aktualizačná odborná príprava    /        
Forma skončenia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsluha krovinorezov

 

Preukaz obsluhy krovinorezov

 

 

Obsluha tlakových nádob

Doklad obsluhy tlakových nádob

 

Kurzy zvárania (zvárači, paliči)

Zváračský preukaz, paličský preukaz

  

Kuriči - I. - V. trieda - pre všetky média a pre všetky typy palív.

Kuričský preukaz

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zamestnanci, vedúci zamestnanci, zástupcovia zamestnancov, členovia komisie pre BOZP

Záznam o oboznámení zamestnancov

 

Požiarna ochrana - zamestnanci, vedúci zamestnanci, členovia protipožiarnych hliadok, osoby zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase

Záznam o oboznámení zamestnancov

 

Pracovná zdravotná služba

 

 

 

 

 

Nech sa páči prezrite si kompletnú ponuku našich služieb.  

  
Výchovu a vzdelávanie vykonávame priamo v priestoroch Vašej spoločnosti, príp. v našom školiacom stredisku, pričom sa vieme prispôsobiť akýmkoľvek priestorovým a časovým požiadavkám klienta. Ponúkame videoprojekciu aktuálnych manuálov zariadení, s ktorými pracujú Vaši zamestnanci, príslušné právne predpisy a slovenské technické normy.
Video ukážky úrazov, ktoré sa stali na Slovensku aj v zahraničí.

   Základný kurz pre obsluhu autožeriavov, vežové žeriavy (žeriavnický preukaz),
   pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m

  s následným vystavením preukazov v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. § 17
!!! možnosť získať aj medzinárodný preukaz !!! - ktorý je vydávaný v novom prevedení a to s fotografiou a s anglickým textom (uznávajú ho v zahraničí viď vzor)

  

-----------------------------------------------------------------
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.
A R P Á Š - školiace stredisko

Základné kurzy:
- žeriavnikov a obslúh plošín
- obsluha stavebných strojov
- obsluha ručnej motorovej reťazovej  píly
- lešenárov
- Obsluha poľnohospodárskych strojov
- Obsluha  mot.  vozíkov (vysokoz. vozík)
- Vypracovanie dokumentácie PZS
- Kvalifikačné karty vodiča (KKV)

zvýšte si Vaše šance získať prácu
novým osvedčením (preukazom) a vyberte si z našej ponuky školení.

máj 2016

jún 2016

 prihláste sa ...
 

Kontakt:
M. Benku 2423
955 03 Topoľčany

OFFICE:
M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany

Arpáš Ján st.:

mobil: 0905 255 181
(vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ)

janarpas@gmail.com
 
Arpáš Ján ml.:
(VTZZ a mot. vysokozdvižné vozíky)
mobil: 0903 566 706
janarpas@gmail.com
 
JUDr. Arpáš Peter
 (BOZP, PO, stavebné stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl)
Pracovná zdravotná služba (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie.
mobil: 0911  607  607  arpas.peter@gmail.com
 

Zväčšiť mapu